دسته بندی ها

راهنمای خرید

لطفا پس ازورودبه اپلیکیشن بااستفاده ازمنوی سمت راست نسبت به ثبت نام اقدام نمایید .سپس بااستفاده ازگزینه جستجوی کالا ویابااستفاده ازدسته بندی محصولات کالای موردنظرخودراانتخاب نموده وروی گزینه سبدخریددرقسمت سمت چپ پائین اپلیکیشن کلیک کرده ونسبت به ارسال سفارش اقدام نمائید.